Kjøp av dødsbo.

Kjøper deler av bo.
Vi kjøper opp arvebo  og dødsbo. 

Rydder og tømmer hele bo.
Rydder også småbruk og gårdsbruk. 

Kjøp og salg.

Har du noe du vil selge.

Ring oss på 95995566