Kjøp av dødsbo.

Kjøp av deler av bo.
Vi kjøper opp arvebo , flyttebo og dødsbo. 

Rydder og tømmer hele bo.
Rydder også småbruk og gårdsbruk. 

Kjøp og salg.

Har du noe du vil selge.

Ring oss på 95995566